Connect with us

bhimgeet lyrics

Tula Bhiman Banavla Wagh Bhimgeet Songs Lyrics|तुला भिमानं

Published

on

तुला भिमानं बनवला वाघ Lyrics in Marathi

लई श्रमानं परिश्रमानं
सुखाचा करून त्याग
तुला भिमानं बनवला वाघ
का फिरतोस लांडग्यामागं ||

नुसता दिसाया दिसतो
तू भीम अनुयायी
तुझी डरकाळी कानी
कधी पडत नाही
अंग झटकून उठ गर्जून
का घेतोस बकरीचं सोंग
तुला भिमानं बनवला वाघ
का फिरतोस लांडग्यामागं||1||

तुझ्या अंगात आहे
त्या वाघाची खाल
दे डरकाळी ऐसी
आता जबडा खोल
लांबसडक घे तू झडप
वैऱ्याची भागमभाग
कर वैऱ्याची भागमभाग
तुला भिमानं बनवला वाघ…
का फिरतोस लांडग्यामागं||2||

असा पिंजऱ्याचा कैदी
तू होऊ नको रं
त्या सर्कसवानी
गोल फिरु नको रं
उठ वीरा तू
भीम नरा तू
दाखव क्रांतीची आग
तूझी दाखव क्रांतीची आग
तुला भिमानं बनवला वाघ…
का फिरतोस लांडग्यामागं ||3||

तुझ्या हाती असूदे
निळा झेंडा भीमाचा
लाव कपाळी आता
निळा टीळा भीमाचा
भीम विचार तू
कर साकार तू
घडी घडी सुनील सांगं
तुला घडी घडी सुनील सांगं
तुला भिमानं बनवला वाघ…
का फिरतोस लांडग्यामागं ||4||

सुनील खरे

Tula Bhiman Banavla Wagh Song in English Lyrics

Lai Shraman Parishraman
Sukhacha Karun Tyag
Tula Bhiman Banavla Wagh
Ka Firtos Landagyamag ||

Nusta Disaya Disato
Tu Bhim Anuyayi
Tuzi Darakalu Kani Padat Nahi
Ang Zatkun Uth Garjun
Ka Ghetos Bakarich Saung
Tula Bhiman Banavla Wagh
Ka Firtos Landagyamag ||1||

Tuzya Angat Aahe
Tya Waghachi Khal
De Darkali Aesi
Aata Jabda Khol
Lambasadak, Ghe Tu Zadap
Vairyachi Bhagam Bhag
Kar Vairyachi Bhagam Bhag
Tula Bhiman Banavla Wagh
Ka Firtos Landagyamag ||2||

Asa Pinjaryacha Kaidi
Tu Hou Nako Ra
Tya Sarkasavani
Gol Firu Nako Ra
Uth Veera Tu
Bhim Nara Tu
Dakhav Krantichi Aag
Tuzi Dakhav Krantichi Aag
Tula Bhiman Banavla Wagh
Ka Firtos Landagyamag ||3||

Tuzya Haati Asu De
Neela Zenda Bhimacha
Lav Kapali Aata
Neela Tila Bhimacha
Bhim Vichar Tu
Kar Sakar Tu
Ghadi Ghadi Sunil Sang
Tula Ghadi Ghadi Sunil Sang
Tula Bhiman Banavla Wagh
Ka Firtos Landagyamag ||4||

Trending