Connect with us

bhimgeet lyrics

Uddharli Koti Kule Bhima Tujhya Janmamule Songs Lyrics

Published

on

Uddharli Koti Kule Bhima Tujhya Janmamule Songs Lyrics

Bhima Tujhya Janmamule Song is a “Darshan Bhimache” Album. The song is sung by Shravan Yashvante and also has contribution of Lokshahir Wamandada Kardik.

भीमा तुझ्या जन्मामुळे Song Lyrics Marathi

उद्धरली कोटी कुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे
उद्धरली कोटी कुळे भीमा तुझ्या जन्मामुळे ||||

एक ज्ञान ज्योतीने कोटी कोटी ज्योती
तळपतात तेजाने तुझ्या धरतीवरती
अंधार दूर तो पळे, भीमा तुझ्या जन्मामुळे ||1||

जखडबंद पायातील साखळदंड
तडातड तुटले तू ठोकताच दंड
झाले गुलाम मोकळे, भीमा तुझ्या जन्मामुळे ||2||

कुजे वृक्ष तैसाच होता समाज
हिरवी हिरवी पाने अन तयालाच आज
अमृताची आली फळे, भीमा तुझ्या जन्मामुळे ||3||

काल कवडीमोल जीणे वामनचे होते
आज जुळे जगताशी प्रेमाचे नाते
बुद्धाकडे जग हे वळे, भीमा तुझ्या जन्मामुळे ||4||

— लोकशाहीर वामनदादा कर्डक

Bhima Tujhya Janmamule Songs Lyrics in English

Uddharli Koti Kule, Bhima Tujhya Janmamule
Uddharli Koti Kule, Bhima Tujhya Janmamule ||dhru||

Ek Dnyan Jyotine Koti Koti Jyoti
Talaptat Tejane Tujhya Dhartivarti
Andhar Dur Toh Pale, Bhima Tujhya Janmamule ||1||

Jakhadaband Payatil Sakhaldand
Tadatada Tutle Te Thoktach Dand
Andhar Dur Toh Pale, Bhima Tujhya Janmamule ||2||

Kuje Vruksh Taisach Hota Samaj
Hirvi Hirvi Pane Un Tayalach Aaj
Amrutachi Aali Phale, Bhima Tujhya Janmamule ||3||

Kal Kavdimol Jine Wamanache Hote
Aaj Jule Jagatashi Premache Naate
Buddhakade Jag He Vale, Bhima Tujhya Janmamule ||4||

Trending